Åsvalla


Go to content

Åsvalla

Svenska föreningen i Lojo r.f. grundades år 1906 och en aktiv verksamhet har bedrivits i över 100 år, sedan 1911 i vårt egna föreningshus Åsvalla. Huset byggdes med talkoanda och med hjälp av donationer invid Lojoåsen och är, och har alltid varit vårt svenska rum i Lojo.
Förutom föreningens egna verksamhet kan vi med glädje konstatera att Åsvalla är ett populärt ställe och hyrs ut för familjefester, bröllop och andra sammankomster och antalet uthyrningar ökar hela tiden. “Ett trivsamt hus med fin festsal och med ett fint kök”… citerat.

Föreningen vill genom sin verksamhet erbjuda sina medlemmar möjlighet att utöva olika sysselsättningar inom föreningens och VNUR:s ( Västnyländska ungdomsringen r.f.) verksamhetsområde. Föreningen ordnar tillställningar såväl i egen regi som tillsammans med andra föreningar och organisationer. Vårt ändamål är att ”inom den i Lojo bosatta svenska befolkningen söka väcka och uppehålla intresse för ädla strävanden och befrämja kultur och vetande. Vår takorganisation är NSU, Nylands svenska ungdomsförbund r.f.


Vi är verksamma i Lojo på Nummisvägen 39 Karta. Ungefär 60 km eller 40 min. från Helsingfors.


Åsvalla ingång

Stig in och se vad som händer i föreningen!
Back to content | Back to main menu