Åsvalla


Go to content

Föreningsinformation


Allmänt

Svenska Föreningens i Lojo ändamål är att "inom den i Lojo bosatta svenska befolkningen söka väcka och uppehålla intresse för ädla strävanden och befrämja kultur och vetande".

Verksamhet

Verksamheten följer en av styrelsen utarbetad verksamhetsplan. Medlemmarna informeras via tidningen Länsi-Uusimaa / järjestöpalsta och Åsvalla Bladet samt i framtiden även via e-post och dessa hemsidors ”Händelsekalendern”. Svenska Föreningen deltar aktivt i olika VNUR-verksamheter, sänder delegater till vår- och höstmötena samt deltar i lokalförbundets kurser, seminarier och olika informationstillfällen mm.Styrelsen

Styrelsen sammankommer månatligen med paus under sommarmånaderna.
Mandatperioden är två (2) år. Ordförande och suppleanter väljs / återväljs varje år.
Styrelsens sammansättning för verksamhetsåret 2017:

Ordförande
Susanne Sere 040 737 0563

Stina Nygård, viceordförande
Gode Lahtinen, sekreterare 040 847 3256
Monica Antin-Juntunen, kassör
Eija Karell, vaktmästare och uthyrningar
Susanne Sjöblom
Rolf Grandell
Monica Grönberg
Anders Berghäll
Kari Toivonen

E-post: styrelsen@asvalla.fi
Vill du bli medlem i vår förening !


Kontakta styrelsen eller skriv e-post till styrelsen@asvalla.fi. Skriv namn, adress, födelsetid och eventuell e-postadress så får du ett välkomstbrev inom kort. Medlemsavgiften är 10 € /per person per år , uppbäres varannat år.


Back to content | Back to main menu